2006-06-05

Insändare: Politiker ska inte bestämma

Insändare i Norrköpings Tidningar 2006-06-05

Vänsterpartiets förslag om att förbjuda läxor visar på ett förakt för föräldrar och lärares kompetens. Sverige har en miljon elever som går i grundskolan. Var och en är en människa av kött och blod med särskilda färdigheter, förutsättningar och svårigheter. I vänsterns värld förminskas dessa människor till enheter som alla ska pressas igenom samma mall. Vissa elever skulle säkert må bra av att slippa läxor, de skulle rent av lära sig mer då. Men det är inget beslut för politikerna i Sveriges riksdag.

I min, moderata, vision är det politikernas roll att sätta upp kunskapsmål för skolan. De ska bestämma vilka kunskaper en elev bör ha när han eller hon är klar med sin utbildning. Men hur utbildningen bäst sker skiljer sig mellan varje individ. Därför ska det vara upp till föräldrar, lärare och eleverna själva att bestämma.

Lars Ohly är inte min far!MUF Östergötland

Inga kommentarer: