2005-06-30

Guantamo för humant?

Tech Central Station (TCS) har ofta intressanta artiklar inom ett ganska brett spektrum ämnen. Idag fastnade jag för denna artikel av Gordon Cucullu som ifrågasätter ifall förhållandena på Guantanamo Bay är för humana för fångarna och för inhumana för fångvaktarna.

Två citat sammanfattar artikeln.
"[The captives] live in clean facilities, and receive a full Muslim religious package of Koran, prayer rug, beads, and prayer oils. ... They are not abused, hanged, tortured, beheaded, raped, mutilated or in any way treated the way that they once treated their own captives or now treat their guards."

"You are right to worry about inhumane treatment taking place at GITMO. But your concern should be for the ... American men and women who are subjected to a daily barrage of feces, urine, semen, and spit hurled at them along with vile invective as they implement a humane, enlightened system of confinement on men who want nothing more than to kill Americans."

Visst kan man kritisera Guantanamo Bay-fängelset, men när man gör det utan att sätta dess existens i något som helst perspektiv så blir det endast löjligt.

2005-06-29

Mjukisdiktaturen

Per Hagman skriver i Expressen om Sverige. Han målar upp en allt annat än angenäm bild av vad nationen blivit. Särskilt fastnade jag för beskrivningen av statsråden, desa nymoralister och översittare som anser sig bättre än de arbetare de vill solidarisera sig med.

Läsvärt!

2005-06-27

Nu har bollen börjat rulla

Det började med ett filter mot den vedervärdiga barnporren. Nu har de börjat utreda ett filter mot den avskyvrda taffickingen. Bollen är i rullning.

Vilket filter kommer näst? Mot oönskad droginformation? Mot spelinformation? Mot felaktiga politiska åsikter? Mot dig och mig?

Varning för Staten!

muren hindrar självmordsbombare

Detta är en replik till denna insändare i Corren 23/6, publicerad 27/6.

Muren hindrar självmordsbombare

Jonas Hasselqvist har fel, den israeliska muren räddar liv. Sedan muren restes så har antalet lyckade självmordsattacker sjunkit från 26 per år till blott 3. Antalet mördade skolbarn, mödrar och fäder har sjunkit från 103 per år till endast 28.

Om Jonas teori hade stämt, att muren skapar terrorism, så borde antalet självmordsbombare ha ökat.

De vägspärrar som han påstår skapar död räddar i verkligheten liv. Senast denna vecka stoppades en kvinna i en sådan vägspärr. Hon bar på 10 kilo sprängämnen och hennes mål var att spränga ett civilt sjukhus i Israel. Självmordsbombarna är terrorister som utan urskiljning mördar barn, mödrar och fäder.

Det är Israel och den palestinska myndighetens främsta uppgifter att stoppa dem från att sprida död. Muren är det hittills effektivaste medlet för att nå det målet.

2005-06-23

Varning för staten!

Under denna vinjett ämnar jag samla betraktelser och one-liners som knyter an till Statens ökade makt över ditt liv. En makt som de med glädje använder för att kuva dig. Den första betraktelsen:

Göran Persson har livvakter - vem skyddar dig?

2005-06-22

Ryssarna kan, de

Den ryska militären må vara i teknologiskt förfall. Den må vara fattig. Den må vara en spillra av dess forna jag. Men detta inslag från Expressen visar att det ädå finns hopp för den andra världsmakten.

2005-06-21

Var finns alla polarna?

Jag tittade på Uppdrag Gransknings somarrepris av elektroniksmugglingen ombord på M/S Estonia. Det som slog mig var inte hur makthavare och beslutsfattare stäldles till svars, undvek frågorna och förde över ansvar. Jag insåg istället hur sällan sådant sker.

Den maktfullkomliga eliten bestående av socialdemokratin, facket och det statliga toppskiktet verkar i det närmaste stå över kritik. Egypten-affären är ett exempel på den principen. Där har Kalla Faktas journalister drivit frågan i nästan två år, utan att något mer än en ursäkt har kommit. Och människor verkar nöja sig med det.

Det är för enkelt att säga att journalisterna är kommunistiska rödskägg hela bunten och därför tjänar på att hålla sig väl med makten. att säga så är att fördumma en hel yrkeskår och trampa på dess yrkesstolthet. Jag tror istället att problemet är kulturellt förankrat och utvecklat. Vi har ett samhälle som alltmer närmar sig det totalitärt socialistiska, där det extremaste högerpartiet hotar rämna samhället då de sänker skatterna från 1270 miljarder till 1240 miljarder. Det har skapats en spelplan med tre pjäser. Staten som skyddar Folket från De Rikas övergrepp och återbördar till Folket vad De Rika stulit från dem. I ett sådan klimat frodas Håll käften-mentaliteten, den dumma medborgaren skall inte ifrågasätta Maktens beslut, fastän konstiga är dess mål att skydda Medborgaren mot Hotet.

Ett maktskifte i Regeringen nästa höst kommer att ändra mycket lite. Vad som behövs är att hela staten vädras ur. Den koncentrering av makten som pågått sedan Gustav Vasas tid måste få ett slut. Det kommer att ta tid och en borgerlig koalitionsregeringe är en av de långsammare vägarna.

Vad som också stör mig är just tystnaden från pressen. Hur många journalister arbetar heltid i Riksdagen? När gick de igenom statsrådens korrespondens senast? När jobbade de övertid för att få reda på detaljer i någon fråga senast? Är vår regering och våra folkvalda så oantastligt rena och fria från synd att man inte ens kan få fram en bra skandal i månaden?

Var håller rättshaveristerna hus? Var är flygbladen? Var är pampfletterna? Var är ramaskriken? Var är tidningarna? Var finns kritiken mot staten? Var finns mina polare, de som insett att avsaknaden av kritik inte innebär att staten sköter sig utan att de bara lyckas dölja allt?

2005-06-20

Darfur, Zimbabwe, and beyond!

Under sin tid som statsminister har Göran Persson hållit inte mindre än tre konferenser om Förintelsen och folkmord. Prime minister "Goran with two pricks" har på knagglig engelska med charmigt uttal uttryckt sin bestörtning över tidigare regeringschefers flathet gentemot diktaturer och despoter. De höga potentater som lyssnat till hans tal har nickat med och tyckt att visst är väl detta förfärligt och visst måste vi stoppa att detta händer igen. Så tar de de obligatoriska konsensus-fotografierna med alla delegaterna samlade, tar champagne-och-caviar-klass flyget hem igen och sedan vidare till nästa jätteviktiga konferens.

Och folkmorden fortsätter.

I Darfur. I Zimbabwe och på flera andra platser jorden om.

Denna dubbelmoral kom mig åter till minnes när jag läste en artikel på Tech Central Station som frågar om inte Zimbabwe är värre än Darfur. Den svenska regeringen fick idag kritik för sin utrikespolitik på DN Debatt. Inte en dag för tidigt.

2005-06-13

Diskriminering vs. Lappalainen 1-0

Idag har den senaste ronden i fighten mot diskrimineringen avhållits. Paul Lappalainen lagt fram sin utredning om den strukturella diskrimineringen i Sverige, vari han lägger fram 50 förslag för att råda bot på den. Det blir femtio bestämda slag i luften och diskrimineringen kommer vinna ännu en rond. Men precis som andra utredningar kommer de att leda till ökat statligt inflytande och mer byråkrati.

Detta förslag är ett praktexempel på detta:
Jag föreslår:
en ändring i förordningen (1986:856) om de statliga myndigheternas
ansvar för genomförandet av integrationspolitiken.
Förordningen ska ställa ett krav på att alla statliga myndigheter
ska ta fram handlingsplaner för motverkande av diskriminering.
Dessa planer ska gälla myndighetens externa och interna verksamhet.
Dessa planer ska inlämnas årligen till DO. DO ska bidra
till utveckling av dessa planer samt vara ansvarig för utvärdering.
För att underlätta myndigheternas arbete med utveckling av
handlingsplaner föreslår utredningen också att Ombudsmannen
mot etnisk diskriminering ges i uppdrag att utforma en uppförandekod
för myndigheterna för att främja deras arbete mot
diskriminering och för jämlikhet. Arbetet bör utvecklas i samarbete
med några nyckelmyndigheter

Här kommer man mycket nära den stora statens essens, den rena drivkraften att genom snömos öka sina uppgifter och kostnader. Varje myndighet (och regeringen har inte ens koll på hur många de är) ska varje år lämna in en handlinsplan (som tar personal och pengar att framställa) till DO (som ska administrera den, återigen krävs personal och pengar) och slutligen ska DO utforma en uppförande kod (jag hör hur pengarna rasslar bort).

Det slutar inte här, han vill även ta fram en kalender med religiösa högtider. Som sedan skall delas ut till alla stadsanställda. Katching! sa det i Kalenderförlagets kassa.

Man blir så matt!

Enligt min mening är den bästa lösningen att staten håller sig borta från diskrimineringsfrågorna. Om det enda ett företag behöver ta hänsyn till är individens produktiva förmåga så kommer all annan hänsyn (kön, härkomst, etc.) inebära en förlust. Även på det privata planet kan en social frimarknadslösning fungera.

Update: Enmansutredaren är visst miljöpartist och utredningar kom till vid uppgörelsen om regeringsunderlaget. Allt enligt Norberg.

Update: Palestinska bödlar

Filibuster Cartoons har även han uppmärksammat PLOs nygamla förtjusning i avrättningar.

2005-06-12

Tobaken och afrikanerna

EU har dragit igång en enorm propagandakampanj för att få sina invånare att sluta röka, till en kostnad av ett par hundra miljoner. De har även klubbat igenom ett par miljarder i stöd till europas tobaksfarmare. Vid en första anblick kan det låta som något av en motsägelse, men icke.

Det är nämligen så fint konstruerat att europeisk tobak smakar skit. Ingen producent med självaktning skulle sälja detta till europeiska rökare. Så vad göra? De europeiska tobaken exporteras till afrika och asien, till de länder som i sin tur producerar tobak värdiga europeiska lungor. Och resultatet av att europeisk tobak blir billig och att ingen längre köper den afrikanska är ju lätt att inse.

Afrikanerna blir både fattiga och cancersjuka. Vilken tur att man inte är konspiratoriskt lagd.

Dödsstraff?

Det här blir första gången jag berör Israel här på bloggen. Tydligen har Palestinierna börjat avrätta sin medborgare igen. Nu blir det extra svårt att välja vilken sida man ska stöda. Demokratin eller de totalitära mördarna? Tough one!

2005-06-09

Något vackert

Det finns ännu skönhet kvar i denna värld. Till exempel TVR Sagaris. Håll till godo!

2005-06-08

Kommunal förnyelse

Jag har under kvällen agerat guide åt en av mina vänner, som valt att lämna Linköping efter våren. Min plan var att visa upp Linköpings fina respektive fula sidor. Tyvär insåg jag varefter turen fortlöpte att de finare sidorna var bra få. Linköping är en ful och trist stad, helt enkelt. Vi har en av Sveriges krogtätaste gatstumpar, men sen då? Vi har en stor industri i form av Saab, men vad mer? Vi har en av norra Europas viktigaste universitet, men vad gör vi med den potentialen? Vi har flera högteknologiska företag, men hur drar staden nytta av detta? Kan Staden dra nytta av detta, är det dess uppgift?

Efter att ha funderat på detta ett slag har jag kommit fram till några förslag på förändringar för att skapa ett mer livfullt, intressant och trevligt Linköping.
- Anordna familjedagar på temat kaj-slakt. Barn och deras föräldrar beger sig en söndag efter högmässan till Järnvägsparken där lokala handlare arrangerar tivoli, säljer korv och delar ut balonger. Sedan får barnen hyra luftgevär av den lokala jaktkretsen och kan sedan tjäna tillbaks insatsen genom att man satt en kommunal skottpeng på kajorna, säg 50 öre stycket. Detta är bara ett exempel på hur det lokala näringslivet, i samarbete med föreningslivet och kommunen kan bidra till en ökad lokal sammanhållning, en renare stad och en mer meningsfull fritid för stadens unga
- Min bekante, Daniel anade nog inte den fulla innebörden i sitt förslag då han ansåg att an borde bygga ett kärnkraftverk på Gärdstadsslätten. Linköpings siluett är tämligen habil, en domkyrka och ett vattentorn är det mest utärkande. Blunda och se framför er denna bild kompletterad med ett rejält kyltorn. Mäktigt, inte sant? Ett kärnkraftverk skulle även innebära att fler ingenjörer kunde rekryteras och att kärnkraftsforskning skulle kunna koncentereras till LiU. (Förutsatt tankestoppslagens avskaffande.)
- Sveriges krogtätaste gata, Ågatan, skulle kunna kompletteras med en restauranggata på Kungsgatan. Vi har redan Missionscafét längst upp och Frimis i andra änden. På så sätt kan kommunen minska omhändertagandekostnaderna av unga fyllon. De förfestar hos nån kompis i Vasastan, vinglar till en middag på Kungsgatan, ragglar vidare till spriten på Ågatan, däckar i Trädgårdsföreningen, bärs till TNE och skjutsas därefter vidare till fyllecellen på Garnisonen. Det blir som en flytande rörelse genom staden. Lätt för polis och ordningsvakter att hålla koll på.
- På ett område har jag dock inte några som helst förslag. Vad ska man göra åt SAAB? Detta Sveriges svar på NASA, ett högteknologiskt AMS-projekt vars glansdagar var på 70-talet. Om den svenska staten bara kunde erkänna att JAS-projektet, om än avancerat, varit till största del ett projekt för att dölja arbetslösheten bland metallarbetare och teknologer. Nej, vad man ska göra åt det har jag inget bra svar på. Sälja till Ryssland, kanske? Har de råd med yachter och fotbollslag borde de ha råd att köpa detta fackpamps-dagis.

Linköping har stora möjligheter att expandera och bli en riktigt intressant stad. Men vågar kommunledningen satsa? Kommer de våga efter maktskiftet?

Djurens rätt till människors liv?

Det mest fantastiska med mäniskan, det som låtit henne bli en dominerande art, är hennes förmåga att anpassa sig till omgivningarna. Oavsett om det är en kokhet djungel eller en iskall polaris så finns det människor där. Men människan har inte bara anpassat sig själv, sin kost och sina levnadsmönster till omgivningen. Hon har även anpassat omgivningen till sig själv, som ett led i att överleva.

Jordbruket, svedjandet av skog och byggandet av kanaler är alla exempel på detta. Varefter vi har kommit på nya tekniker har vår förmåga att skydda oss mot omgivningarna ökat. Ett av de viktigaste framstegen var utvecklandet av insektsmedel. Nu kostade ren luft, besvärsfri sömn och en trygg uppväxt för barnen inte mer än några få aerosol-flaskor.

I Norrland, någonstans, har man under flera år använt det kemiska frihetsvapnet för att befria sig från myggen. Nu har ett antal "miljökämpar" stoppat projektet. Men vilken miljö är de ute efter? När valet står mellan en biotop där människan kan leva och en där en viss (talrik) insekt kan leva så väljer de konsekvent den senare. Miljökämpar arbetar inte för miljöns bästa, de arbetar emot mänsklighetens fortlevnad.

Miljömupparna är moraliskt korrumperade och i förlängningen anti-liv!

2005-06-07

Tankar om nationen

Nu har jag lagom återhämtat mig från firandet av nationaldagen. Lite tid har även lagts på att filosofera över nationaldagens existens. Jag har så slutligen slutit mig till att den på intet sätt är förenlig med liberalismen.

Å ena sidan anser jag att det finns mycket med Sverige man kan vara tacksam över. Demokratin, de porlade forsarna, rättsstaten, den låga halten av korruption, det relativt fria näringslivet, de produktiva svenska medborgarna (om än snart utrotningshotade). Men att man från statlig håll ska bestämma när jag ska visa min tacksamhet rimar dåligt med ett fritt samhället. Än mer barockt blir det av att firandet sker på kröningsdagen av Gustav Vasa, enligt somliga kallad "Sveriges Pol Pot". Det var han som byggde den starka staten, införde beskattning och många andra otyg i vårt land.

Den bästa lösningen vore att låta var och en själv fira sin nation i den omfattning och vid en tidpunkt han eller hon finner lämplig. Vissa skulle nog vilja ägna en hel månads fastande (eller festande) till Nationens ära, när andra nog firar högst sparsamt.

2005-06-01

Vägen till träldom

Snart kommer EU:s justitieministrar att sluta sig samman för att öka sina befogenheter. Denna gång kommer de besluta att alla SMS, all e-post och alla telefonsamtal skall sparas och spåras, så att Staten när som helst ska kunna ta del av dem. Som vanligt borde varje försvarare av rättsstaten vara emot detta och som vanlgit är det sossarna som tagit initiativet till galenskapen.

Som vanligt vill man "skydda" hederliga personer från skummisar. Och det tradiga argumentet om att den som inte har något att dölja inte har något att frukta. Man bör lita på staten, menar de.

Lita på staten? Samma folk som för 40 år sedan steriliserade "avvikande"? Skulle inte tro det!

På Tech Central Station finns en intressant artikel på ämnet.
Även Norberg tar upp frågan och länkar till motståndet i Stoppa Storebror.