2005-07-25

Det ni kallar affärer, det är korruption

Rubriken är ett citat av Inga-Britt Ahlenius taget ur minnet. Det kommer från en intervju i SvT morgon våren 2005 då hon precis utsetts till ny chef för FNs internrevision.

Jag har så svårt att få grepp om hela ormboet. Socialdemokraterna tar arbetarnas pengar via LO och driver en arbetarfientlig politik, tillsammans med miljöfundamentalister och kommunister. De använder våra skattepengar för att finansiera sina egna särintressen som alternativmedicinska kliniker och jämställda dagis. Deras kompisar får toppjobb utan kvalifikationer, med stora löner och utan prestations eller redovisningskrav. När vi medborgare inte delar nyfrälsets åsikter används återigen våra pengar till propaganda för att likrikta folket (som tur är med varierande resultat. Se CMR, folkhälsoinstitutet eller flicka.) Vetenskap och universitet får nya direktiv där deras uppgift blir att legitimera statens åsikter, istället för att ifrågasätta dem. Det sker dels genom politiskt tillsatta universitetsstyrelser och statliga forskningsmedel. Domstolarna underbemannas och nämndemännen är politiskt tillsatta, så att de inte av misstag ska råka stå självständiga från staten.

Varje enskild grej kan ursäktas som snedsteg, mänsklig svaghet och en överdriven önskan att vilja alla väl. Men tillsammans skapar det en utmärkt grogrund för korruption, en sorts turbomylla där maktmissbruk och statligt förtryck kan gro. Jag tror inte att de som idag sitter i regeringen är kapabla till ett nytt Sovjet eller Kambodja. Men till stor del beror det inte på bristande intentioner utan snarare på bristande kompetens.

Nej, vet ni, varning för Staten! Nu går jag och läser Rand.

Update:

Dick Erixon skriver om att Morgan Johansson nu vill tvångsomhänderta feta barn. Än så länge är han tveksam till att tvinga vuxna på diet... än så länge. Vad sa vi omhändtas för härnäst?

Mysticistiskt maktmissbruk

I dagens DN skriver Jenny Jewert på ledarplats om Miljöpartiklarnas fascination för mysticism. Bland annat har det motionerats om att man ska ändra reglerna för läkemedel eftersom alternativmedicin inte klarar gränserna och att en professur bör inrättas för att legitimera alternativmedicinen.

Rena djävla dumheter! Men om detta är vad som får folks hjärtan att pumpa snabbare, låt gå. Men aldrig för mina eller dina, kära läsares, pengar.

Å andra sidan kan man efter ett maktskifte se fram emot centerpartister som vill virvla vatten...

2005-07-19

Dags för diet

Svenskan har under de senaste dagarna granskat Centrum mot Rasism. Hela historien är barock på så många plan att jag inte för grepp om allt.

- Centrum mot rasism (rasdiskriminering) har en styrelseledamot som är dömd för sexuella trakasserier (könsdiskriminering).
- Det opolitiska CMR styrs av sossar och miljöpartiklar.
- Ansvarig minister har på 4 dagar vägrat besvara en enda fråga. Han hänvisar till den utredning av den två år gamla myndigheten som blir klar... om över ett år!
- Organisationen har fått 15 miljoner kronor av dig och mig. Resultatet? En kampanj mot Nogger!
- VDn har en handkassa på 10'000kr/vecka (om hon inte säger till om mer), som hon vägrar redovisa för.
- Den mindre än två år gamla myndigheten möblerar om, för att det gamla var föråldrat... för 300'000kr!

Jag har glömt flera andra aspekter som fick mig att tänka på Grönköping. Fast det är mer likt en bananrepublik. Staten tar av dig, ger till de sina och bemödar sig inte med att förklara sina beslut för folket. Det är föraktfullt, högfärdigt och farligt.

Staten finansierar allt fler opinionsorganisationer och lanserar dem som fristående enheter. Chefer tillsätts ur de egna leden och deras uppgift är att bedriva opinionen för statens åsikter gentemot folket. Inte tvärtom.

Kan vi låta detta fortsätta i 4, 8, 20 år till? Var hamnar vi då? Kan den fria debatten överleva på statsbidrag?

Varning för staten!

2005-07-12

Lite skit i hörnen...

Aftonbladets rubrik får en att tänka på det gamla ordspråket om att "bättre med lite skit i hörnen än ett rent helvete".

"Knarkfabrik förorenade dricksvatten".

Ho, ho, ho!

De dresserade vargarna

Jag har ganska nyligen upptäckt Tech Central Station, som visat sig vara fylld av intressanta artiklar som på olika sätt berör liberalism. Nu senast har jag fastnat för två artiklar som diskuterar vad som egentligen styr NGOer (Non governmental organisations).

I den första artikeln tar man upp ett mexikanskt försök att skapa en hållbar ekonomi för några indianstammar, genom att kapitalisera på artrikedomen i den lokala floran. Försöket, som leddes av en amerikansk antropolig misslyckades efter att en lokal grupp alternativ-medicinare, med stöd från västerländska NGOer utmålat projektet som ett försök att råna indianerna på deras kunskap genom patent. Resultatet blev att projektet aldrig fick chansen att testa de olika växterna och huskurerna som användes i området. Vinnarna blev alternativ-medicinarna vars metoder undslapp granskning.

Den andra artikeln handlar om några NGOers motstånd mot frihandelsavtalet mellan USA och Thailand. Även här agerar NGOerna enligt sn egna dimmiga logik om västerländskt rövarbeteende och stöld genom patent. De vill ha generella förbud mot genomdfierade grödor och andra handels-hämmande klausuler. Resultatet blir att dessa NGOer håller kvar de thailändare (eller indianer) de vill skydda i fattigdom, umbäranden och inte sällan svält.

Jag kan finna två olika motiv till dessa gruppers ageranden. Antingen så lever de med bilden av den "noble vilden", som lever likt vi alla borde leva, i full harmoni med naturen och som behöver skyddas mot västvärlden och det snöda vinsintresset. En vacker tanke, men en livsfarlig ideologi eftersom den effektivt sätter stopp för varje steg mot utveckling.

Det andra motivet är mer konspiratoriskt i sin natur. Men inte sällan visar det sig att NGOerna finansieras av bolag som redan är, eller har ambitionen att bli stora. Sidan activistcash.com går igenom hundratalet NGOer och varifrån deras pengar kommer. Inte sällan visar det sig att kött-lobbyn finansieras av grönsaksbolag och att anti-genmodifierings-lobbyn finansieras av företag som inte använder GMO-produkter.

NGOerna besitter en enorm makt och har ett högt anseende eftersom de saknar (synliga) vinstintressen. Men då den första gruppen aktivister, styrda av idealism, duperas till att följa den andra gruppens kommandon så går de från att vara vakthundar till dresserade vargar, skadliga för både människor och frihandel.

2005-07-11

Erixon om sossar om bomber

I det senaste numret av tankesmedjan Captus nättidning skriver Dick Erixon. Med citat från olika socialdemokratiska ledarsidor vill han påvisa hur dessa ursäktar terrorismen efter bomberna i London.

Jag har följt Erixon blogg under mer än ett år och fascinerats över hur han mycket snabbt lägger ut kommentarer kring olika citat. Att han har skrivit den här artikeln med så pass många citat och på så kort tid visar på två ting. För det första att vänstern aldrig ursäktar sig, inte ens för en sekund. Och för det andra att Captus på kort tid har etablerat sig som en intressant idéprodcent för liberal-Sverige (och via vd Sanandaji även internationellt.)

2005-07-08

Klokt av Eklund

Jag har märkt att mina referenser till kvinnor här på bloggen varit alltför få. Därför tänkte jag idag tipsa om följande krönika av Anna Eklund. Hon fortsätter här ett tidigare angrepp på klassamhällets påstådda existens.

"Om man inte får det jobb man sökt kan man få för sig att det är för att man är kvinna/svart/bög/jude/same eller någon annan pittoresk minoritet./../Byt plats, säger jag. Det är inte så lätt, brukar man svara. Men just så lätt är det. Det är bara så förbannat svårt att fatta beslutet."

Uppfriskande läsning.