2006-10-07

Dagens Stegö

Jag tror det är svenskan som citerar den nya kulturministern som följer:

"Cecilia Stegö Chilò anser att kulturarbetare ska klara sig på egen hand. Att de ur finansiell synpunkt kan jämställas med till exempel skogsbönder."

- Man kan välja att se kulturskapare som permanenta bidragstagare - eller som självständiga, starka individer. Jag väljer det senare.


Johan Norberg sammanfattar läget rätt bra: "[The critics] have just given Cecilia all the input she needs to understand how insular and self-absorbed, and at the same time so completely devoid of any real self-confidence, the Swedish cultural scene is."

Inga kommentarer: