2007-10-12

Orsakssamband

Expressen rapporter att det är farligare än man trott att testa droger. Många av de som testat droger (och hamnat på Maria Ungdom) får senare sociala problem, psykiska problem, blir missbrukare (någon som blir det utan att ha testat) och annat hemskt.

Droger är inte kanelbullar, men hur ser orsakssambandet ut egentligen? Kan det vara så att narkotiska substanser med vitt skilda effekter i övrigt har den gemensamma effekten att de alla ger dig sociala problem. Eller är det så att narkotikabruk är en indikator på någonting annat, till exempel att man ofta befinner sig i en socialt utsatt miljö.

I boken Freakonomics diskuterar författarna om det hjälper att ge sitt barn ett framgångsrikt namn. Personer med namn som Steve och Bill (typ, minnet sviker) är ofta mer framgångsrika än mäniskor som heter D'shawn eller Bobby (typ, igen). Deras slutsats är att det inte är farligt att döpa sitt barn till Bobby. Däremot är det vanligt att föräldrar med ett i övrigt framgångshämmande beteende döper sina barn till Bobby.

Det kan ju vara samma samband med att prova droger. Det låter liksom vettigt.

Innan Roger Jönsson eller någon annan får spelet vill jag bara förtydliga:
Knark är inte kanelbullar. Men ett samband är inte alltid en orsak.

Inga kommentarer: