2004-08-24

Avsikter

Jag har under något år dagligen följt ett antal olika bloggar. Det som fascinerat mig är hur enkelt uppbygda de varit och hur snabbt bloggarna kunnat sprida sina åsikter över världen. Det här är tredje gången som jag startar en egen blog, de tidigare gångerna har försöken fallit på att det funnits alltför få läsare och alltför lite intresse hos mig.

Målet med denna, min blog är att kunna ventilera ut allt som rör sig i mitt huvud. Huvudsakligen kommer den nog handla om politik och reklam, men vi får se var åt det bär under de närmaste veckorna.

Inga kommentarer: