2005-04-09

Childabuse

Jag är ingen vän av statligt ingripande, det är främst föräldrarnas och det lokala nätverkets uppgift att se till så att barn får en god uppväxt och en sund uppfostran. Men det finns extrema fall då dessa institutioner inte fungerar alls, som här. Men i dessa fall kan man inte heller ställa krav på samhället att komma till undsättning, staten är ju här en del av problemet.

Men idag fann jag ett exempel från USA där ett barn farit mycket illa. Tveklöst måste detta ha pågått mycket länge och med föräldrarnas vetskap, för att inte säga samtycke. Schiavo är död, här finns en människa som ännu kan räddas.

Inga kommentarer: