2005-09-14

Ansvar här och där

I USA, Amerikas förenta stater, bringar ett naturfenomen död och förstörelse till staden New Orleans. På båda lokal och federal nivå sker misstag i det omedelbara räddningsarbetet. Främst ligger ansvaret på borgmästaren och guvernören i det drabbade området. De har genom konstitutionen garanterats stor frihet och med den kommer ett stort ansvar.

Presidenten blir kritiserad för sitt sena handlande och erkänner att han har ett ansvar för de misstag som gjordes och som han rådde över. Svensk media refererar detta med rubriker som "Bush tar på sig skulden" och "Bush: Skyll på mig!"

Nio månader tidigare träffade ett annat naturfenomen död och förstörelse i en svenskkoloni. Den svenska regeringen har sett till att koncentera makten till sig och med detta följer ett stort ansvar. Den svenska regeringens svar på kritiken för deras långsamma handlande?

"Du ska passa dig jävligt noga!"

Jag kommer emigrera.

Inga kommentarer: