2007-11-27

Var detta förnyelsen?

När partier vill ändra åsikt i en fråga eller byta ståndpunkt så använder man sig ibland av så kallade testballonger. Man låter en färgstark politiker, med starkt stöd lokalt, uttala sig på ett kontroversiellt sätt i en fråga. Om reaktionerna uteblir eller snabbt ebbar ut vågar resten av partiet följa med över till den nya ståndpunkten.

När Göran Johansson, Göterborgs ledande socialdemokrat, vill kasta ut asylsökande kan jag bara tolka det som just en testballong. Att det finns socialdemokrater som har främlingsfientliga åsikter och att partiet är inne i en förnyelseprocess vet vi. Ilmar Reepalus medhåll och Mona Sahlins snälla kritik stärker mina misstankar om en testballong. Förnyelse är fräscht, rasism och rättsosäkerhet är det inte!

Att värna asylrätten borde vara grundläggande för varje humanist. Alla som kommer till Sverige ska få sina skäl hörda. Den principen vill Göran Johansson kasta överbord.


Det Johansson föreslår är att människor som kommer till Sverige med flyktingsmugglare automatiskt ska få avslag på sin asylansökan. Oavsett vilka deras skäl är, så tänker Göran stå i Göterbogs hamn och tvinga tillbaks dem med vändande båt.

Johansson föreslår följande process:
Människor lever i sina tidigare hemländer med förtryck, förföljelse och tortyr.
De säljer sina hem och ägodelar för att med sina sista slantar betala en flyktingsmugglare och fly sitt hemland till en oviss framtid i en annan del av världen.
Efter en lång och osäker färd möter de vid den svenska gränsen Göran Johansson som skickar tillbaks dem till den förföljelse och tortyr de just flytt.

Den enda skillnaden nu är att de inte har några pengar kvar.


Det är ett korkat förslag och visar på en skrämmande dålig förståelse för de asylsökandes situation. Om socialdemokraterna vill behålla någon trovärdighet i humanistiska frågor borde de göra verklighet av sin interna devis att "det ska vara högt till taket, men när till dörren"!

Inga kommentarer: