2008-03-31

Testar nytt program

Det största problemet för att hålla bloggen igång har varit ställtiden från idé till påbörjad post. Skriva in adressen, logga in, välja rätt blogg och sedan börja skriva en ny post.

Den tiden har nu kortats väsentligt. Tack vare en ny wiget från Google behöver jag nu bara trycka på Dashboard-knappen och börja skriva.

Easy as pie!

Inga kommentarer: