2008-05-09

Åh nej, inte en grej till!

Som om jag inte hade nog att oroa mig för när jag åker tåg.

En död i mystisk tågsjukdom i Kanada


Blogged with the Flock Browser

Inga kommentarer: