2009-04-28

Frid vs. Occam

Egon Frid från Vp(k) hyllas på Newsmill för att han skrivit på ett upprop om att utreda attackerna 11 september. Ett antal utredningar och domstolsprocesser har klarlagt vilka som låg bakom attackerna. Men svaret är ju inte det som Egon sökt och därför kräver han att sökandet fortsätter.

Tillsammans med tokiga parlamentariker från flera länder gnislar Egon tänder. "Det måste ju vara CIA som ligger bakom och judarna som ligger bakom dem, det har vi ju sett i våra drömmar" verkar vara resonemanget som förenar dem.

Occams rakblad är en intressant filosofisk metod. Om flera olika förklaringar finns är den enklaste oftast den sanna. Låt oss försöka oss på att applicera detta rakblad på 11 september-attackerna:

Tes 1) Islamister från olika länder med gemensamt mål att utrota alla icke-muslimer, finansierade av Usama bin Laden och organiserade genom al-Qaeda genomför självmordsattacker av liknande typ som de genomfört tidigare mot ett land de både före och efter sagt sig hata och önska livet ur. Efter attackerna tar de åtskilliga gånger på sig attackerna och genomför andra självmordsattentat i till exempel Bali, Irak och Spanien.

Tes 2) Flera olika länders ledare, alla styrda av en stor penga- och maktlystnad, troligen pådrivna av judarna, förmår sina underrättelsetjänster att hitta på terroristorganisationer, fabricera bevis, begå mord på tusentals människor genom att attackera den finansiella livsnerven i västvärlden med motivet att kunna inleda en rad krig vars troliga resultat på 10-20 års sikt är att en handfull företag får något större inflytande över en liten del av världens oljereserver. De hundra eller tusentals personer som varit involverade i processen har alla hållit knäpptyst och lyckats dölja allt som kan avslöja dem.

Egon Frid vs. Occam: 0 - 1.

1 kommentar:

Anonym sa...

Skumade igenom en del av kommentarerna på Newsmill.
Okunskapen om grundläggande fysik/kemi är förödande!
Om man har två alternativ och det ena är enkel och det andra komplicerat är det oftat den enkl som är korrekt.
Betong är t ex inte den stabila produkt folk i allmänhet tror. När den uppvärms återgår den till sitt ursprungliga tillstånd, dvs ett pulver..
Stål inte heller, när temp närmar sig 5-600 grader sjunker hållfastheten radikalt.
Grudläggande teknik där varken mussar eller judar är inblandade.
Nån expert kan säkert komma med exakt tal i frågan, jag minns dem inte längre.
//WR