2009-12-12

Brandmän ska vara brandmän

Landshövdingen i Västernorrland föreslår att brandmän ska kunna fungera som poliser vid behov. "Trygghetsstyrkor" är det katschiga namnet på modellen.

Vid en första genomtänkning (heter det så?) tycker jag det är ett bra förslag. När det är oroligt så kan ett par starka grabbar med hjälm och flamskyddade jackor säkert skapa lugn.

Men sen tänker jag vidare och tycker det är en riktigt dålig idé.
- Poliser har två års utbildning i konflikthantering, juridik, själv- och personskydd mm. Brandmän har tränat på att släcka bränder. Det är inte av naturen givet att den som är stark är bra på att lösa en konflikt.
- Vid flera tillfällen runt om i landet har brandmän utsatts för stenkastning eftersom de anses företräda en illegitim statsmakt. Dessa incidenter blir inte färre om brandmännen får ta över vissa polisiära uppgifter.
- Att brandmän utför IVA-uppdrag ("i väntan på ambulans") handlar om att rädda liv som annars gått förlorade. Det är en verksamhet som även den mest förhärdade statsmaktshataren kan acceptera. Det är också en verksamhet som ligger nära brandmännens vanliga uppgifter, att minimera skador på liv och egendom.
- Det finns ett sluttande plan-element i detta. Om fler än polisen (och begränsade delar av vården i tydligt definierade situationer) får möjlighet att bruka våld mot medborgarna, vilka andra ska få dessa möjligheter. Fältsekreterare? Socialtjänstemän? Kronofogden? Skattemyndigheten?

Nej, värna brandmännens rätt att vara brandmän. Finns det för få poliser är lösningen istället att rekrytera fler poliser, inte att skapa fler polismakter.

Inga kommentarer: