2009-06-23

Byggnads mer jämställda djur

Byggnads har brutit mot EG-rätten och nu vill en utsatt företagare ha upprättelse. Centrum för Rättvisa har tagit sig an fallet och driver det både juridiskt och i media. Hans Tilly, byggnadsbasen, är ursinnig i en replik på SvD Brännpunkt. (Hur ursinnig han är kan ni avgöra av Fredrik Segerfeldts checklista.)

Det mest intressanta med Tillys text är hans inställning till lagarna.
"Att Centrum för rättvisa nu återkommer och försöker driva frågan om skadestånd är bara en naturlig fortsättning på deras arbetssätt att komma åt den fackliga verksamheten via domstolarna."

Hans Tilly ger inget exempel på hur lagarna är felaktiga, bara att han inte gillar att Byggnads ska behöva följa dem. George Orwell beskrev det socialistiska systemet som att alla djur är jämlika, men att några är mer jämlika än andra. Överfört till Byggnads skulle det kunna lyda att alla människor är jämlika, men några är fackpampar.

Inga kommentarer: