2009-08-09

Snart dör kommunismen

Tre av Svergies fyra viktigaste bloggar kommenterar Lars Ohlys sommartal. Här, här och här. Jag sällar mig till skaran och gör kvartetten komplett.

Att Ohly ger beslut som går i klinch med de andra i vänsterkartellen är fullt logiskt. Han vill profilera sitt lilla parti och attrahera de som längtar till Sovjetiska brödköer och Nordkoreanska omskolningsläger (dess viktigaste pedagogiska instrument: stenbrottet).

Men på Vänsterpartiets kommande partistämma händer följande: Partistyrelsen kommer att släta ut vecken, folkflertalet i plenum röstar för flera viktiga reformer och partiet tar ett sjumilakliv högerut. De vattenkammar håret, tar på sig den finaste Första maj-kostymen och blir salongsfähiga lagom till valet. Förändringen blir bra för Kartellen som kommer missa regeringsmakten med en mindre marginal än annars. Men för Vänsterpartiet är det sista spiken i kistan (mausolée-sarkofagen?). Partiet kommer överge sin vänsterprägel, Frank Baude och Jerry Williams kommer gråta offentligt, men landets demokrater drar en lättnadens suck och VPk kommer på 2-3 mandatperioder försvinna in i historieböckernas marginaler.

Det är ett år till valet. Vi får se om min profetia blir sann. Låt oss hoppas på det.

Inga kommentarer: