2010-02-23

Evolutionen är lag! Basta!

Jag blir så trött varje gång jag läser om intelligent design och annan kritik mot Darwins lära. Efter lite resonerande fram och tillbaks kommer de till slutsatsen att det inte finns tillräckliga bevis för evolutionen ännu.

Det senaste exemplet kommer från tre debattörer på Newsmill. Kritiken är densamma som vanligt.

"I ljuset av aktuellt kunnande och analys inom biologiska discipliner står Darwins teori om arternas uppkomst fortfarande obevisad."

Låt oss se hur kritiken låtit genom tiden
Darwins ursprungliga studier publicerades i mitten på 1800-talet. Han kritiserades direkt vid lanseringen. I en debatt mellan Darwins supporter Thomas Huxley och Samuel Wilberforce frågar Wilberforce om Huxley är släkt med aporna på fadern eller moderns sida. Underförstått: Om inte ens denna enkla fråga kan besvaras så är teorin inte mer än fantasier och mer fakta behövs.

Gregor Mendels studier av ärftlighet och genetik publicerades också i mitten av 1800-talet, men föll i glömska till år 1900. Men även Mendel blev kritiserad. Den mest inflytelserika kritiken kommer från Fischer (1936) som avslutar sin artikel med

"Only a succession of publications, the progressive building up of a corpus of scientific work, and the continuous iteration of all new opinions seem sufficient to bring a new discovery into general recognition."

Efter en rad stapplande upptäckter publicerade Watson och Crick 1953 den första modellen av DNA:s dubbelhelix och ett decennium senare förklarades den genetiska kodens uppbyggnad. Därefter har 60 år av genetiska studier visat hur förändringar i gener leder till ärftliga förändringar och hur dessa sedan kan infogas i det evolutionära teoribygget.

Men skeptikerna fortsatte att hävda att det saknas tillräckliga bevis. Läs exempelvis Michael Dentons bok "Evolution - a theory in crisis" från 1986.

Vid millennieskiftet tog så mänskligheten ännu ett enormt kliv framåt. Hela den mänskliga arvsmassan kartlades, bland annat i HUGO-projektet. Vi vet inte vad alla delar betyder, men hela koden finns där att analysera. Innan dess har musens, bananflugan och en liten nematods arvsmassa kartlagts.

Fortfarande återkommer samma kritik. Det finns inte tillräckligt med bevis.

Okej, säger jag, upp till bevis då! Vad mer kräver ni? Vilka ytterligare bevis krävs för att ni ska bli nöjda? Vilka fler resultat behöver ni se? When is enough enough?

3 kommentarer:

Anonym sa...

Håller med. Vilket alternativ har de själva? Trolleri.
Så patetiskt

Johan N sa...

Enough SKA aldrig vara enough. Det är så vetenskap fungerar; den ska ALLTID ifrågasättas. Evolutionsmodeller (och skapelse- och konspirationsteorier för den delen) i olika utföranden är modeller för att beskriva verkligheten som stämmer mer eller mindre bra in på de fakta vi har att utgå ifrån, men det är egentligen bara dessa fakta vi kan vara någorlunda säkra på. Våra tolkningar av dem är alltid subjektiva. Därför behövs diskussionen.

Johan Lundberg sa...

Johan N:
Japp, du har rätt men skjuter lite förbi mål.

Vetenskaplig diskussion ska ständigt föras. Det jag är ute efter är inte den punkt när diskussionen dör utan när den kan gå vidare.

Vi diskuterar inte längre om solen snurrar runt jorden eller tvärtom. Det har belagts till den punkt att vi kan gå vidare och utforska andra, större frågor inom astronomin.

På samma sätt undrar jag när kreationisterna fått tillräckligt med bevis för att kunna acceptera evolutionsteorin och börja diskutera hur dess existens påverkar deras världsuppfattning i övrigt.