2005-03-02

Ayn Rand, den mänskliga

I måndags arrangerade Linköpings Fria Moderata Studentförening, en talarkväll med Mattias Svensson om Ayn Rand. Mattias tal fick mig att omvärdera min syn på ryskan och ge mig an hennes filosofi från ett annat perspektiv. Det mesta jag har läst om Rands filosofi har bestått av polemik emot Rand och hennes filosofi eller polemik emot tolkningar av hennes verk.

Mattias poäng var att Rands filosofi bör tolkas personligt och att den inre upplevelsen är viktigare än omgivningens. Alltså, att det är mer konstruktivt att se hur man kan applicera objektivismen på sitt eget liv, istället för att uttala sig om hur andra borde applicera den på sitt.

Med anledning av detta har jag bestämt mig för att sluta mitt arbete och ta anställning som kock på en vägkrog!

Inga kommentarer: