2005-03-02

Vär är kärran?

Jag har under de två senaste kvällarna suttit och förberett olika svar inför helgens motionsdebatter, det är distriktsstämma i MUF Östergötland. Målet med denna text är att gjuta skräck i mina motståndare, mycket likt syftet när en Maori-krigare räcker ut sin tunga.

Jag har läst någonstans, troligen hos Erixon, att Karl Rove deltog i debattävlingar som ung. En teknik de tävlande brukade sig av var att förbereda små kort med ett eller två argument på varje. På så sätt kunde man förbereda sitt försvar i förväg. Det går en historia om hur Rove en gång kom till en debatt dragandes en lite kärra till brädden fylld med dessa kort, för att skrämma upp motståndaren. Då är det inte konstigt att han säkrat åtta år åt Bush Jr.

Inga kommentarer: