2006-01-09

Facket på sista versen?

Det danska Institutet för framtidsstudier beskriver i en ny rapport hur vissa arbeten och företeelser kommer att vara utdöda om några få årtionden. Bland de saker som kommer att försvinna återfinns kära ting som kontanter och armbandsur. Här känner jag (kanske bara beroende på sentimentalitet och förnekelse) att studien har hamnat fel. Armbandsur fyller redan idag en allt mindre funktion, men finns kvar som statussymboler. Och kontanterna, om n inte utgivna av riksbanker, kommer att finnas kvar så länge människor tjänar på att jobba svart.

Det finns även några saker vars bortgång inte kommer att orsaka några tårar hos mig. Till dessa hör rökning, bensinmotorer, konduktörer och fackföreningar. Fastän konduktörernas facköerning lär kämpa tappert för sin och sina medlemmars överlevnad.

Och i en annan artikel rapporteras att spikmattan snart kan ha gjort sitt på landets vägar.

Det är spännande tider vi lever i, minst sagt!

Inga kommentarer: