2006-04-16

Det är skatten som förstör

Moderskeppt skriver om att man borde kunna betala sin vägavgift anonymt och slippa registrering. Ett utmärkt förslag i mitt tycke, ingen skall behöva registreras mot sin vilja!

På samtliga amerikanska toll-roads där jag färdats har man kunnat betala med mynt. Eftersom det rör sig om 10-20kr i avgift vore det inte omöjligt att kunna betala med två mynt i en automat.

Men det finns ett litet hinder. Eftersom stockholmarna ville ha försöket tvangs överheten införa hela projektet som en skatt. Och skatter kan inte betalas in anonymt, utan måste alltid knytas till en juridisk person. Det här är alltså ett andra exempel på hur just skatte-modellen skapar problem, tidigare har ju en försenad inbetalning inneburit 500kr i inkasso.

Härmed inte sagt att alla skatter är dåliga, det kan finnas någon skatt jag ännu inte känner till.

Inga kommentarer: