2006-04-07

Ungdomsavtalen mot plusjobben

Bloggen Global Juggler har jämfört Plusjobb med Ungdomsavtal. Riktigt intressant läsning oh slutsats!
http://globaljuggler.net/blog/2006/04/06/plusjobb-och-ungdomsavtal-en-jamforelse/

Inga kommentarer: