2006-04-27

Kränkning hit eller dit

Det svenska försvaret förbjuds av Regeringen att delta i en europeisk övning av fredsbevaande insatser för att Israel också kommer delta. När Persson till slut uttalar sig berättar han att han känner sig kränk. Detta eftersom media kopplar ihop den avvaktande inställningen mot Israel med att Hamas sitter i regeringsställning i Palestina.

Kränkt? Seriöst?! Har grabben sippat för mycket av årgångsvinet på Harpsund?

Israel är den enda demokratin i Mellanöstern. Inget annat demokratiskt land tvingas dagligen till lika stora uppoffringar för att garantera sin överlevnad. De har i snart 50 år kämpat för att skapa stabilitet och frihet i regionen. Som tack för det ger Sverige dem kalla handen.

Och det är Persson som känner sig kränkt!

Inga kommentarer: