2005-11-30

Fel på så många plan

En artikel i DN berättar om heltidstredningen som blev klar idag. utredaren har kommit fram till att alla nyanställda borde få rätt till heltid. Förslaget och texten i artikeln är fel på så många olika plan. Här fäljer några exempel.

Utredaren framhåller som en av de viktigaste effekterna att jämställdheten mellan kvinnor och män stärks. Det är något sjukt i samhället när jämställdhet blivit en överideologi viktigare än något annat, som ska vägas in i varje enskilt beslut.

Det ska enligt förslaget vara möjligt att "avvika från lagen" om man tecknar kollektivavtal. Det känns som ett rent beställningsjobb från LO, de arbetsgivare som inte tecknar kollektivavtal ska inte kunna deltidsanställa utan risk. Helt enkelt ett sätt att tvinga på företagare (och kom ihåg att majoriteten är småföretag, med små marginaler) kollektivavtal.

Därefter konstaterar utredaren att det är just i kollektivavtalen som den bästa anpassningen sker, men att inga kollektivavtal idag har med rätt heltid. Däremot drar hon inte den uppenbara slutsatsen att avsaknaden på rätt till heltid just är en effekt av anpassningen.

Hon hävdar vidare att "man får inte vara rädd för att ta täten i utvecklingen". Om man ber den främsta lemmeln i lemmeltåget att se tillbaks på sitt beslut så ångrar han nog att han tog täten.

Utredaren vill fasa in rätten till heltid mellan 2007 - 2009. Det verkar vara hennes version av att "se till båda sidor".

Inga kommentarer: