2005-12-01

Frågorna som inte ställdes

Jag satt och lyssnade till eliten bland Sveriges politiska reportrar när de frågade ut Göran Persson tidigare idag. Ämnet var Katastrofkommissionens rapport om den sorgligt usla hanteringen av tsunamikatastrofen förra året. Här fanns en chans att skjuta en statsminister i sank, att göra honom svaret skyldigt och utmana hans tomma ord.

Men inget av detta skedde. Istället kastade man lätta lobbar utan att utmana Den Fete. Jag har ett par frågor som jag skulle ha ställt om jag hade varit där.

K-G Bergström frågade om krisberedskapen och Persson sade att han var besvärad över att den inte funnits. Då låter K-G det bero, utan att ställa den naturliga följdfrågan "Varför har du flera gånger motarbetat sådan beredskap under dina 12 år vid makten?"

Pressekreterarna ringde varandra under hela tiden, för att kolla så att allmänhetens bild av Regeringen var god. "Förstärker detta allmönhetens bild av Socialdemokraterna som ett populistiskt parti?"

Förutom lagstadgade brandövningar, har Regeringen haft några katastrofövningar? Har ni förresten haft brandövningarna?

Inga kommentarer: