2008-02-21

DN har utvecklat mig

Den senaste veckan har meta-debatten varit livlig runt DN Kulturs attacker på Johan Norberg. Någon riktig debatt har det inte blivit, eftersom kulturredaktören Maria Schottenius vägrat delta. Det anstår inte den fina redaktören att debattera offentligt med en enkel, förorättad författare. Däremot går monologer utan replik bra.Min kulturell bildning är ringa, men den senaste veckan har DN Kultur faktiskt utvecklat mig.

Jag har äntligen förstått uttrycket att sitta i ett Elfenbenstorn.

Inga kommentarer: