2008-02-10

Facket har talat...


... för döva öron. Varje torsdag ställer några utkommenderade kommunal-tjänstemän upp en scen och några roll-ups utanför riksdagen för att driva "kampen för rättvisa". Bilden nedan visar på den breda och folkliga uppslutningen som demonstrationerna brukar uppbåda.

Inga kommentarer: