2008-02-17

Kan bra vara dåligt?

Svenska Dagbladets ledare ger idag en god och näringsriktig portion råg i ryggen till alla vi som är bekymrade över skolans utveckling.

"För några månader sedan lade de världsledande managementkonsulterna McKinsey fram en utomordentligt intressant studie. I How the world’s best-performing school systems come out on top granskas världens bästa skolsystem. Vad har de för gemensamma nämnare?

Ett antal fördomar kommer på skam. Det är inte resurser som avgör; i själva verket lägger ett antal av toppnationerna mindre pengar på skolan än genomsnittet. Det handlar inte om antalet studietimmar; mönsterlandet Finland har sen skolstart och korta dagar i de första årskurserna. Det handlar inte ens om att klasserna är små (i alla fall inte utanför lågstadiet).

Det handlar om lärarna."

Inga kommentarer: