2008-04-10

Nya S - gamla V?

Socialdemokraterna förlorade stort i valet. Deras politik fick utanförskapet att växa till enormt och väljarna föredrog arbete framför bidrag. Sen dess har det talats mycket om att S ska förnya sin politik. Men inga besked har lämnats om vilken politik de ska föra. Förrän nu!

Ibrahim Baylan kräver att Skanova ska förstatligas. Nya socialdemokraterna är alltså det gamla vänsterpartiet!

Mona Sahlin upphör aldrig att förvåna!

Inga kommentarer: