2009-03-03

Maciej Zaremba är en mästare

Smaka på den här meningen ur Maciej Zarembas senaste mästerverk:

"Roy Anderssons ”Sånger från andra våningen” är ett lustspel i jämförelse med det doftlösa helvete som presenteras på Almqvists & Wiksells förlag."

Sågningen av literaturen inom Svenska för invandrare är ren njutning att läsa. Den påminner mig om ett annat svavelosande epos från tidigare akademieledamoten Knut Ahnlund, som lämnade Svenska Akademien efter att Elfride Jelinek fick deras litteraturpris.

"Ett genomgående drag i Jelineks författarskap är dess uppsvällda volym som står i en förödande kontrast till tunnheten ifråga om idéer och visioner. För att inte tala om mänskoskildring, som (frånräknat rena kroppsundersökningar) är obefintlig, hur långt man än vill sträcka ut gränserna för detta begrepp."

Inga kommentarer: