2009-07-30

Frälsaren kommer återvända

Obama har det svårt. Hans hälsoreform möter (förståeligt) stort motstånd och hans förtroendesiffror dalar. Men jag tror att han kommer att återvända till sin forna (typ 100 dagar sedan) storhet innan nästa val.

Av det jag läst i svenska tidningar så verkar reformen handla om gratis sjukvård till alla, eller att socialt utsatta människor ska stå utan vård. Men reformen garanterar inte detta och den handlar om så mycket mer. Den kommer inte lösa problemet för de allra mest utsatta, men förbättra villkoren för väldigt många. Och det finns en annan vinkel som är den verkliga stridsfrågan, nämligen delstaternas självbestämmande.

Obamas förslag är att centralisera sjukvårdsbyråkratin till en federal myndighet (eller ett gytter av sådana). Ungefär som att flytta alla vårdbeslut från medlemsstaterna till en central EU-myndighet. Med den amerikanska byråkratins stelhet är det inte direkt någon lockande lösning, särskilt inte för republikaner och högerdemokrater som sätter värnandet av delstaternas självbestämmande högt.

Oavsett hur det går med reformen så tror jag att Obama kommer att komma igen. En mandatperiod är fyra år lång och väljare röstar på framtiden, inte historien. Jag ser en liknande utveckling som för Alliansen i Sverige. Högt ställda förväntningar på ett oerfaret alternativ följs direkt efter valet av en besvikelse över att solen fortsätter att gå upp i väster. Men efter ett par år, när reformerna börjar få effekt och regeringen blir mer bekväm i sin uppgift återvänder förtroendet hos väljarna.

Så lycka till, Obama. Alliansens valvinst hänger på att jag spår din framtid rätt!

Inga kommentarer: