2009-07-13

Ny pensionsöverenskommelse?

Jag hittade en film och kom att tänka på när Fredrik Segerfeldt debatterade pensionssystemet för något halvår sedan. Hans förslag, att låta medborgarna få lite eget ansvar för sin framtid, är inte tokig. (Tyvärr hittar jag ingen länk.)


Inga kommentarer: