2009-07-07

SJ kapitluerar

Avregleringar är härliga ting. De rör om i en avstannad gryta och gjuter nytt liv i stela strukturer. För företag som förlorar sina monopol finns två sätt att agera.

1) Apoteket. Man anpassar sig efter kunderna, till exempel genom kedjan Apoteket Shop som erbjuder egenvårdsprodukter på attraktiva platser.

2) SJ. Man kapitulerar inför fait accompli. Jag har haft den begränsade glädjen att åka en hel del SJ-tåg de senaste åren. Tågen går sönder, förseningar annonseras ut i femminuterintervaller, reseersättningen är lögn att få tag i (min ansökan från då jag blev matförgiftad 1 april förra året har fortfarande inte besvarats) och begreppet "ursäkta att jag är SJ" finns snart i var jäktad mans mun. Inför avregleringen annonserar SJ att de kommer sänka sin ersättning för försenade tåg med mer än hälften.

Orsaken: "Enligt Ulf Wallin, biträdande presschef på SJ, har man valt att lägga sig på EU:s miniminivå för att stå sig i konkurrensen inför avregleringen."

Enligt monopolkramarna innebär förbudet mot konkurrens att det ensamma företaget får kraft och resurser att skapa en service som överträffar alla alternativ. SJ har haft den möjligheten i många decennier. Resultatet: Nu när de får konkurrens ser de bara två alternativ, sänkta ersättningar eller konkurs. Alternativet excellent service uppbyggd bakom skyddande murar under generationer då, tänker ni? Barnsagor, säger jag och SJ!

Inga kommentarer: