2009-07-14

Klartänkt av Arkelsten

Politiker är ett särskilt släkte. De ser problem och reagerar mot oftaste mot dem med en ryggradsreflex. Tyvärr styrs ryggraden inte av förnuftet, vilket inte sällan leder till problem.

Sofia Arkelsten tillhör en grupp politiker som låter tankarna passera ett varv i hjärnans synapser innan hon svarar. Det är bra!

Idag kommentererar hon två nationalekonomer som på DN Debatt skriver om elpriserna.

Både hon och ekonomerna ser samma problem: Klimatet skadas av den energi vi förbrukar.

Men lösningarna kommer från två olika steg i en tankeprocess:
Ekonomernas slutsats är den första man kommer fram till när man börjar fundera på problemet: Vi måste förbruka mindre el och därför måste elen bli dyrare.

Sofias lösning kommer ur ett senare steg i tankekedjan: Den energi vi konsumerar är inte så ren som den kunde och borde vara. Därför måste de miljödåliga delarna i energisystemet bli dyrare att använda sig av. Alltså: Billig miljöbra el och dyr miljödålig el.

Jag gillar Sofias lösning!

1 kommentar:

Fia sa...

Hurra! Tack. Nu är vi lika många som de två nationalekonomerna som tycker så. :)