2007-08-21

Bombgruppen är här

Ett nytt nummer av Svensk Linje har utkommit (ej online ännu). Tema för detta nummer är Israel och det finns flera intressanta artiklar med olika vinklar. Den jag fastnade för var "Medieintifadan och dess barnsoldater" av Dmitri Vasserman från TT-kritik. I artikeln visar han på brister i den mediala rapporteringen från Mellanöstern. Främst hur palestinska barnsoldater smetar ned Israels rykte, när det borde vara de som använder barnsoldater som får stå med skammen.

Roligast i tidningen är som vanligt (avsiktligen) Bomberna. Korta politiska iakttagelser, som oftast avkräver läsaren fullständig kunskap om såväl aktuell politik som politisk filosofi och historia för att kunna förstås. Exempel: "Påvert - Svenska spel avskaffar också limbo." Vatikanen avskaffade limbo nyligen, likaså tvingades Svensk Spel stoppa sitt nya spel, Limbo, då det fanns uppenbara risker för kartellspel.

Inga kommentarer: