2007-08-10

Diskussionen fortsätter

Jag påstår att kommunist-Kina är kommunistiskt och vips blir massor med läsare sura. Härligt! Nu ska jag påstå att Oboy! smakar choklad, så får vi se vad ni säger.

Nog med sarkasm för den här gången.

Min teori är att fria stater har renare miljö än förorenade. Jag tror detta eftersom att man i fria stater kan ställa makthavare till svars. Företagsledare kan dömas i domstol enligt lagar som gäller lika för alla. Konsumenter kan välja bort vissa produkter till fördel för bättre alternativ ()
miljövänligare, billigare, färggrannare, godare, etc.). Föreningsfriheten tillåter att intressegrupper bildas för att driva nischfrågor. Yttrandefriheten och fria medier låter många olika åsikter komma fram. I fria stater drivs media av att finna konflikter och belysa dessa, i diktaturer drivs de av att blidka ledaren. Fristående universitet tillåts nå forskningsresultat som inte faller ledarna på läppen.

Ingenting fungerar felfritt i något land och samtliga fria länder har sina problem. Men ställer man diktaturer mot fria stater så blir den sammantagna bilden att de fria staterna har en renare och bättre skyddad miljö.

Sen spelar även rikedom in. När valet står mellan att döda den sista delfinen eller att svälta ihjäl så får delfinen stryka på fenan. Men i västvärldens relativa välstånd, vi är fortfarande sjukt fattiga, har vi råd med lyxen att prioritera miljön. Det är anledningen till att dagens rika Kina har hårdare miljölagstiftning än det tidiga 80-talets kommunistiska planekonomi.

Jag har från flera håll de senaste månaderna hört en analys om att miljörörelserna kan bli diktaturens fall. När den rika medelklassen i städerna blir mer miljömedveten kommer trycket på regimen att öka och om reformerna inte går tillräckligt snabbt kan detta bli startskottet för en demokratisering av landet.

Slutligen: Min kollega Jonas läste igenom alla kommentarer till delfininlägget, han påpekade att världens största demokrati inte dödar en massa irakier. Indien har fullt upp med Pakistan...

Inga kommentarer: