2007-08-06

De tar våra immigranter!

En liten film jag hittade där Googles personalchef talar inför Representanthusets immigrationsutskott om vikten av att öka arbetskraftsinvandringen för att behålla den amerikanska ekonomins konkurrenskraft. Det här kan bli ett race mot toppen, där länderna tvingas tävla om vilka som har mest attraktiva migrationsbestämmelser.

En värld utan gränser och fri migration var en viktig anledning till att jag gick med i MUF.

Sverige har tagit ett bra steg på vägen.

Inga kommentarer: