2009-01-05

Fler i arbete trots finanskris

Mattias Lundbäck, doktor i hälsoekonomi och politiskt sakkunnig hos socialförsäkringsministern, har en sjukt läsvärd blogg. Dagens påpekande om fler i arbete innehåller riktigt goda nyheter och visar att alliansregeringen nog är den bästa regering Sverige haft.

"De senaste 12 månaderna har arbetslösheten ökat med 25 000 personer. Det är förstås en oroväckande hög siffra. Fast det som många verkar glömma är att 58 000 personer färre är sjukskrivna eller förtidspensionerade, jämfört med samma vecka förra året.

Det totala utanförskapet har faktiskt minskat med 33 000 personer jämfört med förra året. Så frågan är om lågkonjunkturen över huvud taget kommer att medföra en ökning av antalet personer som står utanför arbetsmarknaden.

Det här gör förmodligen Sverige unikt i Europa - och kanske i världen. Regeringens politik för ökad sysselsättning gör skillnad - även i lågkonjunktur."

Inga kommentarer: