2009-01-05

RAID != backup

JournalSpace.com var tydligen en rätt populär bloggtjänst. Jag skriver var eftersom den lades ned för någon dag sedan. Deras 1337 h4xx0r-administratörer tyckte att alla användares data kunde skyddas genom en simpel RAID 1-konfiguration. Hi hi, ho ho, ha ha!

Alla ni som inte slår er på knäna av skratt åt meningen ovan får följande kompletterande förklaring. RAID är ett samlingsnamn för olika tekniker att sprida data över flera hårddiskar, så om en disk går sönder kan man återställa informationen från andra diskar. RAID 1 innebär att man helt enkelt låter en andra hårddisk vara en exakt kopia av den första. Det skyddar mot fysiska fel, som att motorn går sönder.

Men i JournalSpaces fall gick något snett och systemet skrev över all användardata på diskarna. När den ena disken skrivits över så såg den andra till att spegla den nya informationen, helt enligt RAID 1-specifikationen. Något som jag, med typ max 12 högskolepoäng i datorämnen har koll på...

Vad de skulle ha gjort? Tidsfördröjda backuper. Typ att man kopierar all ny information till en separat disk vid jämna tidsintervaller.

Företaget har funnits i sex år och ingen har insett (eller i varje fall gjort något åt problemet).

Lärdom: Lite inte på andra människor. Är informationen viktigt för dig så ska du också se till att göra en backup.

Inga kommentarer: