2008-11-06

Andras tankar om Sverigedemokraterna

Magasinet Neo är alltid intressant att läsa. Det senaste numret har Sverigedemokraterna som tema och det är intressant läsning. Stick ned till din lokala tobakist och handla ett nummer direkt, se till att inte fasta fastna bakom draperiet dock.

Skillnaden mellan en tidning och en bok blir ändå uppenbar. De presenterar tre möjliga lösningar med Sverigedemokraterna i riksdagen, men bortser från en av de viktigare. Nämligen att Alliansen eller oppositionen blir ett par procent starkare än vid förra valet och kan bilda regering även utan Sd.

Det är ett intressant scenario. Hur kommer Sd agera i opposition? Hur agerar de andra partiern och skulle den övriga oppositionen vara beredda att använda dem (plus enskilda majoritetsledamöter) för att köra över regeringen? Om Sd kommer in i EU-parlamentet kan vi kanske få en fingervisning om hur partiet kommer fungera som arvoderade politiker utan maktbefogenheter.

Framtiden för utvisa hur det går.

Kom ihåg! Varje röst Du säkrar till moderaterna minskar risken att rasister, kommunister eller skogsmullar får chansen att fördärva landet!
Blogged with the Flock Browser

2 kommentarer:

Tobias sa...

Vad menar du med "se till att inte fasta bakom draperiet dock"?

Sd kan fungera väl i opposition, tror jag. Partiets väljare kan dock bli rätt besvikna. Sd kommer inte att tveka att gå i opposition om man blir vågmästare och alliansen inte vill samarbeta med partiet. Det har man deklarerat ganska tydligen. Nyval är ett annat alternativ. Hur det skulle bli med alliansen med en majoritet är en ny fråga och intressant fråga. Sossarna i bland annat Kävlinge har ju använt sig av sd för att få igenom grejer.

"Om Sd kommer in i EU-parlamentet kan vi kanske få en fingervisning om hur partiet kommer fungera som arvoderade politiker utan maktbefogenheter."

Sd i EU-parlamentet är ju en lite annan sak eftersom det finns många partier i parlamentet som delar sd:s värderingar och som sd kan samarbeta med. I riksdagen kan sd troligen bara samarbeta med alliansen, varför det är en annan sak. I teorin kan man ju samarbeta med sossarna om de liknar med de danska sossarna och byter partiledare, men det är svårt att föreställa sig praktiskt. Och redan idag fungerar sd som arvoderade politiker utan maktbefogenheter. Men i EU-parlamentet finns det partigrupper som man kan ansluta sig till och utöva makt.

"Varje röst Du säkrar till moderaterna minskar risken att rasister, kommunister eller skogsmullar får chansen att fördärva landet!"

Jag antar att du med åtminstone epitetet "rasist" och eventuellt också "skogsmulle" åsyftar sverigedemokrater. Jag tycker att det är en ganska tråkig och felaktig syn som du har på sd och sd:are. Sd är inte rasistiskt utan invandringskritiskt och kulturnationalistiskt. Det finns många (tidigare) moderater som sympatiserar med sd och som kommer att rösta på partiet. Jag är en av dem. Här är några till:

http://www.expressen.se/nyheter/1.1145005/sverigedemokraterna-far-stod-av-moderater

Hoppas att du publicerar denna kommentar.

Johan Lundberg sa...

Fasta var felstavat, jag menade fastna. Ramadan är över och att fasta i en godisaffär är ju bara att utmana ödet.

Att jag skriver rasister om SD-sympatisörer är för att jag vill vara tydlig med begreppen. Rasism är rasism, A är A.

Med skogsmullar avser jag miljöpartisterna. "Dreads-tvinnande, biodynamisk mjölk-drickande, vegander" är ett annat epitet med ungefär samma träffsäkerhet.