2008-11-07

Sveriges vackraste vy!

Stångådalsbanan mellan Linköping och Vimmerby är nog Sveriges vackraste tågsträcka. Böljande åkrar byts efter Rimforsa mot trollska skogar. Mitt i detta ligger Gullringen och dess träindustri som ett bevis på människans skaparkraft.

Men den enskilt vackraste vyn upplevde jag precis. Nämligen tågbron i Södertälje. By night. Tusentals lampor lyser upp bilar, containrar, cisterner, lastbilar, fabriker, kontor och hotell. Det här är en av platserna där Sveriges välstånd skapas och vi är alla inbjudna att uppleva denna magnifika syn från ovan. Kan det bli vackrare?

Att Hall ligger på andra sidan kanalen är symboliskt och visar på riskerna med ett stort utanförskap och hur arbetslinjen skapar välstånd, när bidragslinjen skapar sorg.

Tipsa gärna om andra vackra vyer i kommentarerna!
Blogged with the Flock Browser

Inga kommentarer: