2008-11-05

Dagens nyhet: Författningen kommer användas

Flera media har idag artiklar med rubriker av typen "Riksdagen fattar beslut om homoäktenskap". Jaha, vad är nyheten i det? Enligt regeringsformen är det Riksdagen som ska stifta nya lagar, inget konstigt i det.

Det är trist att Kristdemokraterna inte kan låta andra människor leva sitt liv som de vill. Men det är härligt att se hur Alliansen ändå lyckas få fram en lösning på frågan som Mona Sahlin, trots nästan 30 år i riksdagen och regeringen inte gjort ett dyft för.

Ännu mer intressant är det att se hanteringen ur ett statsvetenskapligt parti. Att ett antal sittande regeringspartier väljer att använda riksdagens grundlagsfästa möjligheter att påverka propositioner för att lösa ut en svår knut inom samarbetet. Häftigt, är min spontana reaktion!

I den mindre häftiga världen rapporteras att Barack Obama blev vald till president i USA. Två kandidater stod mot varandra McCain som föreslog "change" och Obama som pratade om "change". Trist att hetluften vann över konkretitionen.
Blogged with the Flock Browser

Inga kommentarer: