2009-02-12

Uppskattad artikel om Israel

I tisdags hade Alexander Gabelic, s-riksdagsman och ordförande för svenska FN-förbundet, en drapa i Corren om Israels ansvar för att Hamas terroriserar dem. "Israel måste visa att de vill ha fred." Som om Israel inte vill ha fred och som om motståndarna är ute efter något annat än Israels utplåning. Jag gick i taket och skrev ett svar. Det finns på Correns hemsida här och jag bifogar det nedanför.

Jag har fått uppskattning via mail och telefon. Särskilt en vänlig dam som ringde för att tacka mig och ge mig några nya argument. Trevligt samtal!

Men det är inte allt, jag hade även en replik på Correns Ordet fritt-sida också. Insändaren jag svarade finns här och mitt svar bifogas nedanför.

Korten på bordet, Gabelic

I ännu en artikel vräker Alexander Gabelic, likt många före honom, skopa efter skopa av kritik mot Israel. Bilden målas av Israel som ensamt är ansvarig för samtliga problem i Mellanöstern, när det motsatta ligger mycket närmare sanningen. Inte med ett ord kritiseras Hamas, eller någon annan av de stater och organisationer som har Israels utplåning som mål. Det är legitimt att kritisera Israel för dess brister, men när kritiken blir ensidig och konfliktens andra parter inte synas i motsvarande grad växer misstanken att missnöjet inte främst rör Israels felsteg utan demokratin i sig.

Gabelic skriver att "kritiken mot Hamas ska vara tydlig". Ändå nämner han inte med en stavelse något av de övergrepp terrorrörelsen utfört. Istället antyder Gabelic att Hamas skulle vara demokrater och väljer att inte nämna deras massavrättningar av Fatah-sympatisörer och övergrepp mot journalister. Han påstår att Israel tar sig vilka friheter som helst och väljer att inte nämna de självmordsbomningar, de sprängningar av gränsövergångar och de sex tusen raketer mot Israel som Hamas avfyrade innan invasionen av Gaza.

Det är rimligt att kritisera Israel för dess felsteg. Till exempel måste bosättningarna upphöra och frågan om medborgarskap få en bättre lösning. Men kritiken mot Mellanösterns enda demokrati är oproportionerlig. Samma dag som Israels medborgare går till vallokalerna för ännu ett i raden av demokratiska val rapporterar Amnesty om att Hamas genomför en vedergällningskampanj mot palestinier i Gaza och att vittnen inte vågar vittna öppet av rädsla för repressalier. Alexander Gabelic säger sig stödja demokratin, men när den attackeras av Hamas tiger han som graven. Det är dags att Alexander Gabelic lägger kraft bakom sina ord om att bedöma Hamas och Israel enligt samma kriterier.

Johan Lundberg
Förbundsstyrelseledamot
MUF


Fler poliser på småorter

Svar till Erik Wikström

Att tryggheten i Sverige är för liten är ett av de samhällsproblem som Allians för Sverige satte sig för att lösa inför förra valet. Därför utbildas nu fyra tusen nya poliser fram till 2010. Drygt hundra av dessa kommer att anställas i Östergötland.

Den Alliansstyrda polisstyrelsen i länet har också sett problemet med att det finns för få poliser på landsbygden. Därför har de beslutat att många av de nya poliser som anställs, drygt hundra stycken fram till sommaren, placeras i länets mindre städer.

Erik Wikström har rätt. Trygghet är ingenting som ska vara stadsbor förunnat.

Johan Lundberg
Moderat

1 kommentar:

Anonym sa...

Sie sind König!