2005-12-15

Lästips

Dagens ledarsida i SvD har två läsvärda texter. Den första texten handlar om gårdagens val i Irak under rubriken "En dålig dag för Saddam". Sammanfattningsvis handlar det om "kontrasten mellan det gamla och det nya Irak – mellan natt och den gryning som förhoppningsvis ska övergå i dager." Jag är optimistiskt inställd till den spirande demokratin i Irak, men det kommer att krävas stöd från fler länder än USA och Island för att nå framgång.

Den andra läsvärda texten är skriven av Maria Abrahamsson. Hon beskriver hoten mot den personliga integriteten som ett kontantlöst samhälle för med sig.

Länk (pdf)

Inga kommentarer: