2009-05-12

Mördande kultur?

Dick Erixon skriver om infernot på Konstfack och hur de verkar villiga att ursäkta mord i konstens namn.

Det påminner mig om ett citat ur André Bretons andra Surrealistiska manifest.

"The simplest Surrealist act consists of dashing down into the street, pistol in hand, and firing blindly, as fast as you can pull the trigger, into the crowd."

Inga kommentarer: