2009-05-29

Två viktiga texter

När jag läste statsvetenskap var kursen i förvaltning den som engagerade mig mest. Min grupp utredde hur tillgången till ekonomiskt bistånd ("socialbidrag") för studenter såg ut i olika kommuner. Kravet på likhet inför lagen i hela landet följdes inte riktigt. Universitetsstäder var mer restriktiva med sina tillstånd än andra.

Jag blir allt mer intresserad av förvaltningsfrågor. Allt ifrån SCB:s krav på att nya företagare, under hot om böter, ska fylla i blanketter åt dem till hur Försäkringskassan tolkar offentlighetsprincipen. Eller hur kommunpolitiken fungerar i praktiken. Det sista har min lärare i just förvaltning, Gissur Erlingsson (som just bytt blogg), skrivit en intressant rapport till Sveriges Kommuner och Landsting om.

Idag skriver Fredrik Segerfeldt om sina ansökningar till forskarutbildningar i statsvetenskap. Han har tröttnat på politikens plakat-retorik och bristen på djup i resonemangen. Ibland får jag samma känsla. Mycket sägs och skrivs som verkar sakna en genomgripande analys, annat än viljan att få ytterliggare någon väljare. Jag är hemmablind och väljer ett exempel från oppositionen. Ibrahim Baylan varnar på SvD Brännpunkt för negativa kampanjer/personangrepp från de borgerliga eftersom dessa annonserar i TV. Detta negative campaigning-angrepp har jag skrivit om tidigare. Samtidigt driver SSU och Marita Ulvskog en hetsjakt på Moderaternas förstanamn Gunnar Hökmark. Ser man dem bredvid varandra är det svårt att behålla tron på politiken som en strävan efter det goda sammhället.

Den andra viktiga texten skriver Maria Eriksson i Svensk Tidskrift. Artikeln handlar om när S och Byggnads förtidsröstar gemensamt i Vaxholm. Vallagen har tolkats frikostigt och kommunallagen har kanske glömts bort. Jag är inte särskilt upprörd, det finns nog ingen konspiration bakom, men mitt intresse för den statliga förvaltningen blir inte mindre intressant.

Gissur lärde mig termen "gatubyråkrater", de personer som faktiskt genomför politiska beslut och i sitt vardagliga arbete ska uttolka lagens anda och intentioner. De har det inte lätt.

1 kommentar:

Anonym sa...

Varfor har Mona Sahlin utsett Marita Ulvskog som forsta kandidat till Eu ?
Kunnsskap,lamplighet och omdomme saknas totalt och hon har inte tidigare gjort annat an motarbetat och obstruerar EU nar hon kunnat.
Omdommeslosa uttalanden om Leijonborg som valdtaktsman, borgeliga valsegern som statskupp och att EU ordforande skall avga ar hennes satt att profilera sig ,samarbete i EU for att landet skall fa fa valuta for de miljarder som satsas ar omojligt med henne dar.

Men nar en mangmiljonersattning blir mojlig att fa for henne forsvinner omedelbart hennes ideologi och det ar bara den arbetsfri dronartillvaron for en fantasiersattning hon ar ute efter.

Men varfor utsag Mona Sahlin henne?
Hon har tidigare ordnat ett toppjobb at sin dotter pa skattebetalarnas bekostnad och ar detta att utse Marita Ulvskog nagon kompensation eller gentjanst?
Mona Sahlins man som ar utbildad kock blev utsedd till VD i ett foretag dar Marita Ulvskog ar styrelseordforande.

Hur manga kockar har blivit VD i tidningsforlag?
Var det Mona Sahlin som ordnade det jobbet ocksa.