2008-10-10

Glädjespridare

Ryan Air har fällts av ERK, det "etiska" rådet mot könsdiskriminerande reklam. Och sin vana trogen går de till motattack.

De kör hårt på att pränta in sitt budskap om låga priser och avslutar med följande:
"Vår förhoppning är nu att ERK släpper loss genom att ta vara på några av Ryanairs garanterat lägsta priser"
Blogged with the Flock Browser

Inga kommentarer: