2008-10-27

Ta tag i de bråkiga ungdomarna

Johan Ingerö skriver bra om kriminella ungdomar:
"Fundera ett varv kring följande mening:
"I tolv av skolorna i Göteborg går mer än hälften av eleverna ur nian utan godkända betyg."
Det betyder alltså att (minst) hälften av eleverna faktiskt sköter sig och försöker bygga upp en framtid, trots att de tvingas leva i vad som närmast kan betecknas som en krigszon. Ändå handlar inte en rad i denna artikel - eller i någon annan artikel för den delen - om dem. De existerar inte i de snuttifierade mediernas eller de sociologiserande polisernas värld. Där kretsar allt kring skitungar som begår grova brott och som dessutom har mage att klaga över att de blir, håll i er nu, diskriminerade.

Detta osynliggörande är den enskilt största skandalen i Sveriges solkiga rättsystem."

Läs hela hans inlägg, det är bra läsning från början till slut.

Vad ska man då göra med unga gansters? Låt socialen göra sitt jobb på riktigt, inga bullfikan utan tydliga insatser. Ge polis och skola större makt att gripa in mot de som inte kan sköta sig. Och i värsta fall får man bura in dem. Det är en tragisk åtgärd, men långt bättre än att oskyldigas liv förstörs.
Blogged with the Flock Browser

Inga kommentarer: