2008-10-26

Powell på den mörka sidan

Bushs förre försvarsminister, Colin Powell, har givit Obama sitt stöd. Det är tråkigt när en republikans ex-minister väljer att lämna ljusets härförare till förmån för motståndarna. Men som Filibuster Cartoons påpekar har Powells stöd mer handlat om plikt än om övertygelse.


Blogged with the Flock Browser

Inga kommentarer: