2008-07-01

Elfenbenstorn - självmotsägelse?

Det verkar under våren ha blivit populärt att kritisera andra för att sitta i elfenbenstorn. Jag har själv gjort det här. Men nu såhär ett par månader senare har jag kommit att tänka på en grej.

Kan man verkligen kritisera någon för att vara elitistisk med en metafor som bara en liten del av befolkningen förstår, utan att framstå som hycklare?
Blogged with the Flock Browser

Inga kommentarer: