2008-07-26

Härlig dag!

Min tredje dag i Litauen. Jag gillar landet rätt starkt!

Dagen inleddes med att jag gav min syn på "soft security" och hur det kan vara ett användbart verktyg för EU. Genom exempel från Sverige, till exempel att via SIDA stärka andra länders egna institutioner, kan man spela en roll på en global arena. Dock ska man vara försiktig med att ge EU för mycket inflytande i utrikespolitiken. De enskilda nationerna har mer erfarenhet av soft security och kan ofta agera mer fritt än EU.

Klaipeda har Litauens enda hamn och en fantastisk sandstrand utanför denna. Den är väldigt lik Sudersand på Fårö, så lik att jag fick lite nostalgiska minnen från min barndoms somrar. Efter att ha gått längs halva stranden två gånger (till öltältet, tillbaks igen och sen åter till öltältet när vi kom på att vi faktiskt skulle ha stannat där från första början) satte vi oss i sanden och solade en timme. Imorgon kommer pannan att svida sådär sommarhärligt.



Nu är det middag och sedan ut i den litauiska natten. Ikväll är den stora kvällen för Klaipedas stora hamnfestival (det har pratats om 300 000 besökare!) och jag återkommer nog imorgon med en rapport!
Blogged with the Flock Browser

Inga kommentarer: